3 Steps to Minimize Technology Risks for an Ecommerce Store | Practical Ecommerce


Elk bedrijf heeft risico's. Onderdeel van wat een bedrijf succesvol maakt, is hoe het die risico's elimineert of vermindert, terwijl klanten nog steeds worden bediend.

De hardware en software die uw e-commerce winkel van stroom voorzien, creëren risico's. Ik noem ze technologische risico's.

Sommige technologische risico's zijn goedaardig en bedreigen het bedrijf niet. Dit kan bijvoorbeeld het risico zijn dat de software die uw postcode bestuurt functie-einden opzoekt en uw verzendafdeling moet Google Maps gebruiken om de postcode handmatig te vinden. Het is vervelend en een hit voor de productiviteit. Maar het is relatief klein.

Andere risico's kunnen een aanzienlijke impact hebben op het bedrijf. Zeg de software die de leveranciersdatabase met uw meest populaire productstoringen integreert, zodat de prijs daalt van $ 199 naar $ 1,99, waardoor een overvloed aan bestellingen ontstaat. Dat kan ernstige financiële problemen veroorzaken.

In dit artikel beschrijf ik een proces voor het identificeren en minimaliseren van de technologische risico's die aan uw e-commercebedrijf zijn verbonden.

Stap 1: Identificeer risico's

Identificeer eerst de risico's. Dit is een leuke oefening, brainstormen over wat kan mislukken. Het is ook een kans op luchtproblemen of problemen van klanten en medewerkers.

Een lijst maken van waar dingen mis kunnen gaan met uw winkel zal waarschijnlijk een eye-opener zijn. U identificeert vermoedelijk een breed scala aan risico's, afgezien van externe macro-economische gebeurtenissen, zoals natuurrampen, herzieningen van de overheid en verstoringen van de economie.

Integraties tussen platforms zijn prominente risicogebieden voor veel handelaren. Dit kan zijn waar uw winkel wordt gesynchroniseerd met uw boekhoud- of verzendsoftware, of waar deze communiceert met leveranciers of leveranciers, of zelfs hoe rapporten worden afgedrukt en gelezen door uw werknemers.

Stap 2: Evalueer risico's

Evalueer vervolgens de risico's en concentreer u op de risico's die u kunt oplossen. Evalueer ze op basis van standaard, consistente criteria, zoals:

  • Waarschijnlijkheid dat het risico zich voordoet.
  • Wie of wat het voorval zou beïnvloeden. Zou dit invloed hebben op werknemers, een enkele leverancier of elke klant?
  • Hoeveel schade zou het voorval veroorzaken. Probeer de schade te kwantificeren, zoals het schatten van de financiële kosten. Maar soms moet u het evalueren aan de hand van de relatieve impact, van kleine schade aan de sluiting van uw bedrijf.
  • Of medewerkers het voorval kunnen verhelpen.

Of the four criteria above, the last one is arguably the most important.

If the team assembled doesn’t have the authority, management expertise, or skills to eliminate a risk, it doesn’t make sense to spend time on it. Report the risk to someone who could fix it. But don’t spend time and energy trying to change something you cannot control.

Technical teams often get stuck on this. They care passionately fixing a problem, but they don’t have the ability. Sometimes they are blocked due to the lack of resources. Other times it was the regulatory environment. Discussing it is not only a waste of time but can cause the team to overlook a risk that they can fix.

Adopting a simple model to evaluate risks can be helpful. This could be a ranking system of, say, 1 to 5, with 5 causing the most damage if the risk occurred. It’s a simple shorthand to help make decisions, giving up precision for ease of understanding.

Step 3: Brainstorm Solutions

Once you’ve settled on the risks worth focusing on, it’s time to brainstorm how to fix, prevent, or reduce their impact. Depending on the risk, it could involve software changes, business changes, process changes, or a mix.

I prefer trying to prevent the risk from happening at a low level and then adding a second, higher-level check to report on it if the prevention didn’t work. For example, if there were a risk of orders getting placed with negative amounts because of coupon codes, I would address it in two places. First, I would use code to prevent any orders with a negative amount from checking out. Second, I would add an automated daily report to tell a manager if an order with a negative amount slipped through.

When brainstorming solutions, try to determine your budget, to identify realistic options. Consider the amount of potential damage and the probability of it occurring, and roughly compare that to the solution cost. That could prevent spending, say, $100,000 to minimize a risk that had a 1 percent chance of occurring and that would otherwise cause just $1,000 in losses.

Once you decide on a solution to minimize a risk or repair its occurrence, document it and communicate it to whoever needs to know. Explaining the reasoning behind the decision and the potential impact on the business can be helpful to obtain the required resources.

For example, if one of your developers told you that cardholder data is at risk with a high probability of leaking, you would likely give him anything he needed to fix it as soon as possible.

Minimizing Risks

Uw winkel zal vermoedelijk altijd technologierisico's hebben. Deze zullen toenemen naarmate meer functies worden geabsorbeerd door softwareleveranciers.

U kunt echter nog steeds stappen ondernemen om te voorkomen en te beschermen. Identificeer de risico's die u kunt beheersen, evalueer de waarschijnlijkheid dat deze zich voordoen en voer manieren uit om de impact ervan te minimaliseren.